Srednja Škola
Osnovni podaci
http://www.ssng.org/index.html

© 2018 Momo - Novi Grad
 

Osnovni podaci o školi

 

Srednja škola ''Đuro Radmanović''  nalazi se uz samu desnu obalu rijeke Une. Škola spada u red srednjih stručnih škola čija je osnovna namjena vaspitanje i obrazovanje učenika kroz teorijsku i praktičnu nastavu.

 

Počeci sadašnjeg obrazovanja na području opštine datiraju od 11.mjeseca 1945.godine, kada je otvorena Državna niža realna gimnazija, pretvaranjem Državne mješovite građanske škole koja je radila od 1921. do 1941. godine, a sporadično i tokom drugog svjetskog rata.

 

Škola sa praktičnom obukom ima svoj korijen u Stručnoj produžnoj školi (osnovana 1947. godine) koja prerasta u Školu učenika u privredi ''Đuro Radmanović'', odnosno školu s praktičnom obukom do integracije.

 

Godine 1974. osnovan je Školski centar ''Đuro Radmanović'' od tadašnjih srednjih škola, Gimnazije '''Petar Kočić'' i Škole sa praktičnom obukom ''Đuro Radmanović'' a osnivač je bila Skupština opštine Bosanski Novi.

 

Do 1985. godine naša škola je postojala u okviru Školskog centra ''Đuro Radmanović''.

 

Od 1990/1991. godine srednje obrazovanje je organizovano u Gimnaziji i Mašinskoj školi (Centar), kao radna organizacija sa dvije škole kao osnovne organizacije i radnom zajednicom po veličini petom u sedamnaest opština Banjalučke regije sa 1516 učenika raspoređenih u 49 odjeljenja, 6 struka i 11 obrazovnih profila.

 

Mješovita škola ''Đuro Radmanović'' Novi Grad, kao samostalna stručna škola upisana je u registar verifikovanih škola 08.03.1993. godine, a od 16.11.2005. godine egzistira pod nazivom Srednja škola, ''Đuro Radmanović'' Novi Grad. Trenutni naziv škole je Javna Ustanova Srednjoškolski Centar ''Đuro Radmanović'' Novi Grad.

Trenutno školu pohađa 573 učenika, podijeljenih po obrazovnim profilima u 25 odjeljenja.